Reklamasjon

I overensstemmelse med forbrukerkjøpslovens regler i kapittel 6 har du som forbruker 24 måneders reklamasjonsrett over mangler.

Såfremt du vil påberope deg en mangel, skal du gi Selger beskjed herom innen rimelig tid etter at du har oppdaget manglen. I motsatt fall mister du retten til å påberope deg manglen. Beskjed gitt innen to måneder etter at du har oppdaget manglen, er alltid rettidig.

Er reklamasjonen berettiget, refunderes dine (rimelige) fraktkostnader. Varen skal alltid sendes tilbake i forsvarlig emballasje, og husk å få en kvittering for sendingen, så fraktkostnadene kan tilbakebetales.

Du skal være oppmerksom på at du selv er ansvarlig for formatet og kvaliteten av de innsendte bildene. Hvis bildene ikke kommer tilbake i den ønskede størrelse, f.eks. 10×15, men i stedet i 10×13 eller 10×18 og dette skyldes formatet bildet er tatt i, vil det ikke være å anse som en mangel, akkurat som det ikke skjer noen forbedring av bildene på laboratoriet. Hvis bildet er i dårlig oppløsning, vil fremkalling og forstørrelser ikke endre på dette og den ferdige varen vil derfor ikke fremstå bedre enn råvaren, dvs. kvaliteten av det innsendte materiale tillater

Du har som forbruker rett til å heve kjøpet, hvis din ordre blir vesentlig forsinket, og du ikke aksepterer et nytt leveringstidpunkt.

All kontakt vedrørende reklamasjon overfor Selger bes rettet skriftlig til:
post@minebilder.no